รถเขียว
3

ไถ่ถอนรถยึด

     สำหรับการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะ รถเก๋ง รถบรรทุก รถการเกษตร หรือรถยนต์ชนิดอื่น ส่วนมากคนไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินสด ไม่ว่าจะปัจจัยจากสภาพคล่องทางการเงิน การประกอบอาชีพที่ไม่แน่นอน หรือต้องการวางแผนทางการเงินที่ยังไม่สามารถจ่ายเงิดสดซื้อได้ในคราวเดียว จึงนิยมใช้วิธีกู้เงินหรือจัดไฟแนนซ์แทน หลังจากจัดไฟแนนซ์แล้ว เมื่อลูกค้าไม่สามารถชำระงวดรถได้เกิน 4 งวด หรือมากกว่านั้น จนสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์มายึดรถเราไป ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้รถต่อ เรามีสินเชื่อ "ไถ่ถอนรถยึด" ไว้คอยให้บริการนะครับ

การไถ่ถอนรถยึดคืออะไร?
     การไถ่ถอนรถยึดเป็นอีกหนึ่งประเภทของการปิดบัญชีรถค้างงวดโดยเป็นการย้ายจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สัญญาเดิม ไปเป็นสัญญาใหม่ หรืออธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ คือ เป็นการกู้เงินก้อนใหม่มาปิดหนี้ก้อนเดิม โดยใช้รถคันเดิมเป็นหลักประกัน และคุณยังสามารถใช้รถขับได้ตามปกติในชีวิตประจำวัน

เมื่อไฟแนนซ์มายึดรถไปแล้ว จะทำอย่างไร ?
     1. ใช้สิทธิ/โอนสิทธิซื้อรถได้
          1.1 มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ “ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ”ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อน ภายใน 20 วัน
          1.2 ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อ “ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ”
          1.3 ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันโอนสิทธิซื้อ “ให้บุคคลภายนอกได้
     2. ได้รับแจ้งวันขายทอดตลาด
          2.1 มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด
          2.2 ห้ามปรับลดราคา ยกเว้นมีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดให้ทราบก่อน
          2.3 ห้ามผู้ให้เช่าซื้อเข้าสู้ราคา ในการประมูลหรือขายทอดตลาด

สินเชื่อไถ่ถอนรถยึดเหมาะกับใคร?
     1.ผู้ที่ต้องการปรับลดค่างวด เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
     2.ผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการยืดระยะเวลาในการผ่อนให้นานออกไปและมีภาระค่างวดที่ลดลง
     3.ผู้ที่ต้องการเงินส่วนต่างจากการปิดบัญชีรถค้างงวดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการหมุนเวียนธุรกิจหรือขยายกิจการ

อยากไถ่ถอนรถยึดต้องทำอย่างไรบ้าง?
     1.เปรียบเทียบสินเชื่อปิดบัญชีรถค้างงวดของสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เพื่อดูว่าสถาบันการเงินไหนจะให้อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขที่ดีกว่ากัน พร้อมทั้งตรวจสอบสัญญาสินเชื่อรถยนต์กับสถาบันการเงินเดิม ว่ามีเงื่อนไขเกี่ยวกับกับปิดบัญชีรถค้างงวดหรือปิดบัญชีสินเชื่อก่อนกำหนดหรือไม่ อย่างไร
     2.ตรวจสอบยอดหนี้ปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเดิม และนำไปคำนวณกับข้อเสนอที่สถาบันการเงินใหม่มอบให้ เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการปิดบัญชีรถค้างงวด
     3.เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อไถ่ถอนรถยึด
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนสมรส เป็นต้น
เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
เอกสารหลักประกัน เช่น สำเนาทะเบียนรถ และเอกสารการปิดภาระหนี้กับสถาบันการเงินเดิม เป็นต้น
     4.เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเข้าไปติดต่อกับสถาบันการเงินที่สนใจได้โดยตรง เมื่อทางสถาบันการเงินรับเรื่องแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาประเมินรถยนต์หลักประกัน โดยส่วนใหญ่จะทราบผลการอนุมัติภายใน 3 - 7 วันทำการ ซึ่งระหว่างนี้หากสถาบันการเงินต้องการเอกสารเพิ่มเติม ให้รีบจัดการส่งเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อช่วยให้ได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นจึงรอการแจ้งผลอนุมัติในขั้นตอนต่อไป
     5.เมื่อสินเชื่อปิดบัญชีรถค้างงวดได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ติดต่อกับสถาบันการเงินเดิมเพื่อนัดวันชำระหนี้ปิดบัญชี และวันที่จะดำเนินการส่งมอบเล่มทะเบียนให้กับสถาบันการเงินใหม่เพื่อเป็นหลักประกันของสินเชื่อปิดบัญชีรถค้างงวดที่ได้รับการอนุมัติ

5 ข้อดีของการไถ่ถอนรถยึดที่คุณต้องรู้ !
     1.ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระตามสัญญา การไถ่ถอนรถยึดทำให้คุณมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญา เช่น การปรับระยะเวลาผ่อนชำระ การปรับค่างวดให้ลดลง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้น
     2.ลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน การไถ่ถอนรถยึดสามารถช่วยให้ภาระค่างวดลดลงได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ง่ายขึ้น
     3.รวมหนี้ไว้ในที่เดียวกันหากคุณมีหนี้อื่นที่ต้องชำระอยู่ เช่น หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ การปิดบัญชีรถค้างงวดอาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะคุณสามารถนำเงินส่วนต่างที่ได้ ไปชำระหนี้และรวมหนี้ทั้งหมดไว้ในสัญญาเดียวกัน เพื่อให้การวางแผนผ่อนจ่ายทำได้สะดวกขึ้น
     4.นำเงินก้อนไปทำประโยชน์ต่อได้ อย่างที่บอกว่าการขอสินเชื่อปิดบัญชีรถค้างงวดจะเหลือเงินก้อนส่วนต่าง ซึ่งคุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการหมุนเวียนในธุรกิจหรือขยายกิจการต่อได้
     5.ยังใช้งานรถได้เหมือนเดิมการไถ่ถอนรถยึด เป็นการกู้เงินก้อนใหม่ เพื่อนำไปปิดหนี้ก้อนเก่า โดยที่ยังใช้งานรถยนต์ได้ตามปกติ ไม่ต้องนำรถยนต์ไปจอดทิ้งไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกัน เพียงแต่นำเล่มทะเบียนส่งมอบให้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เท่านั้น การปิดบัญชีรถค้างงวดสินเชื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่ เพราะสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน แต่ทั้งนี้อย่าลืมเปรียบเทียบสถาบันการเงินก่อนตัดสินใจปิดบัญชีรถค้างงวดเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุด

ผ่อนรถกี่งวดถึงจะไถ่ถอนรถยึดรถยนต์ได้ ?
     ผ่อนรถกี่งวดถึงจะไถ่ถอนรถยึดได้ เป็นคำถามที่คนต้องการไถ่ถอนรถยึดรถสงสัยมากที่สุด ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีคำตอบที่แน่นอนแน่ชัด แต่ส่วนใหญ่แล้ว สถาบันการเงินมักรับไถ่ถอนรถยึดรถยนต์ก็ต่อเมื่อรถยนต์ที่ผ่อนมาแล้วเกินครึ่งทาง เช่น สัญญาสินเชื่อมีระยะเวลาผ่อนรถจำนวน 6 ปี และผ่อนชำระค่างวดไปแล้ว 3 ปี ก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าไถ่ถอนรถยึดได้ หรือผ่อนไปได้มากกว่า 50% ของยอดหนี้รถยนต์ทั้งหมด ซึ่งหากคุณวางเงินดาวน์รถยนต์สูง ระยะเวลาการผ่อนและยอดหนี้น้อย ก็สามารถใช้ในการพิจารณาอนุมัติไถ่ถอนรถยึดรถยนต์ได้ อย่างไรก็ตาม นอกจะดูว่ารถต้องผ่อนมาแล้วกี่งวดถึงจะไถ่ถอนรถยึดได้ ยังต้องดูด้วยว่าราคากลางของรุ่นรถยนต์ของคุณด้วยมีราคากลางเท่าไร เพราะเมื่อขอสินเชื่อฉบับใหม่จะต้องได้มากกว่ายอดหนี้ผ่อนรถของสัญญาเดิม รวมทั้งควรเหลือเงินก้อนกลับบ้านมาด้วยถึงจะเป็นการไถ่ถอนรถยึดรถยนต์ที่คุ้มค่า
     ในปัจจุบันมีสินเชื่อเงินกู้แบบลดต้นลดดอก ตามกฏหมายใหม่ที่บังคับใช้ 1 มกราคม 2566 เป็นการลดการเอาเปรียบผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้บังคับ ให้สถาบันการเงินต้องจัดสินเชื่อเงินกู้แบบลดต้นลดดอก จึงทำให้ ยอดที่กู้หรือขอสินเชื่อ ไม่ได้เป็นยอดรวมดอกเบี้ยทั้งหมด แต่จะเป็นการคิดดอกเบี้ยถึงวันที่ปิดบัญชี ทำให้ลูกค้าสามารถนำรถยนต์มาขอสินเชื่อใหม่ได้เลยครับ

ไถ่ถอนรถยึด กับ CIMF Leasing บริการสินเชื่อ ศูนย์รวมไฟแนนซ์ ดีอย่างไร ?

     1.รับรถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รถเก๋ง รถกระบะ รถการเกษตร รถบรรทุก รับรถตั้งแต่ 4 - 18 ล้อ และรับรถยนต์ตั้งแต่ปี 2541 ขึ้นไป ที่ไหนไม่รับ มาปรึกษาเราได้ ฟรี ยินดีให้บริการ
     2.ให้ยอดจัดสูงไม่จำกัดวงเงิน ดอกเบี้ยต่ำสุด แบบลดต้นลดดอก   ปิดบัญชีตอนไหนก็โป๊ะได้ ดอกเบี้ยคิดถึงวันที่ปิดบัญชี ปิดก่อนกำหนดไม่มีค่าธรรมเนียมปิดบัญชี
     3.มีให้เลือกผ่อนชำระ เริ่มตั้งแต่ 1 - 7 ปี หรือ 12 - 84 งวด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้า เลือกให้เหมาะกับคุณ โดยคิดให้รอบคอบว่าสามารถชำระค่างวดในอนาคตได้หรือไม่ จะช่วยให้คุณลูกค้าวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
     4.ค้างค่างวดหลายงวด ถูกติดตาม เบื่อการทวงถาม ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เราพร้อมคุยและเจรจากับสถาบันการเดิมให้ เราบริการรับปิดบัญชีรถค้างงวดให้ลูกค้าทุกกรณี ทุกขั้นตอนมีการทำงานแบบมืออาชีพ มั่นใจได้ ปลอดภัยกว่า
     5.ติดเครดิตบูโร เครดิตไม่ดีต้องการสร้างเครดิตใหม่ ติดแบล็คลิสต์  ก็ขอสินเชื่อกับเราได้ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่ต้องโอนรถ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจได้
     6.รถถูกยึดแล้ว เราสามารถไถ่ถอนให้ถึงลานประมูลก่อนจะประมูลรถได้เลย งานฟ้อง งานกฏหมาย งานบังคับคดี เราคุยให้ ปิดบัญชีให้ สบายใจได้ ทุกขั้นตอนเรามีทีมงานบริการแบบมืออาชีพ ไว้ให้คำปรึกษานะครับ
     7.การจ่ายเงินให้ลูกค้า จะจ่ายเงินสดและเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น หรือถ้าเป็นเคสซื้อขายกันเอง ก็จะโอนเงินเข้าบัญชี ของผู้ขายหรือผู้ซื้อ ตามตกลงกันก่อนการโอนเงินทุกครั้ง
     8.มีสำนักงานถูกต้องตามกฏหมาย และเราบริการแบบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจได้ บริการถึงที่ ทั่วประเทศไทย อยู่ที่ไหนก็จัดได้ ลูกค้าอยู่ที่ไหน คุยเงื่อนไขอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผย ถ้าเงื่อนไขจบ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายก่อน "มีรถมีโฉนด เงินสดถึงบ้าน" แล้วพบกันนะครับ

     สำหรับใครที่กำลังมองหาสถาบันการเงินในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ รถกระบะ รถเก๋ง รถการเกษตร รถบรรทุก รถแท็กซี่ หรือยานพาหนะประเภทอื่นๆ ให้ CIMF Leasing ศูนย์รวมไฟแนนซ์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีของคุณ เรามีบริการ “สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์” เพื่อให้ลูกค้าสามารถลดภาระค่างวดให้น้อยลง หรือเลือกกู้เพิ่มเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องทางการเงิน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจได้

     คุณสามารถติดต่อบริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับ CIMF Leasing ศูนย์รวมไฟแนนช์ ได้ง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวสมัครสินเชื่อบนเว็บไซต์ หรือ โทร: 089 722 9755 Line: @checkincimf

*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

รถเขียว
3